Świadomy obywatel, czyli jak kształtować prawo

W ubiegły piątek Stowarzyszenie Obywatel ma głos zorganizowało spotkanie z mieszkańcami pod patronatem burmistrza Sulechowa p. Ignacego Odważnego dotyczące sposobów kształtowania przez społeczeństwo prawa poprzez inicjatywę obywatelską. Wydarzenie odbyło się w piwnicy win w sulechowskim zamku, dzięki uprzejmości Sulechowskiego Domu Kultury.    Ponieważ stowarzyszenie swoją siedzibę mieści właśnie w Sulechowie, to od jego terenu rozpoczęło działania mające na celu przybliżenia sulechowianom, a także okolicznych miejscowości swojego nowatorskiego podejścia do wpływu obywateli na prawo. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze wśród kilku przybyłych mieszkańców oraz włodarzy miasta, którzy wyrazili szerokie zainteresowanie działaniem stowarzyszenia. Nie zabrakło także przedstawicieli innych lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Charakter spotkania był konferencyjny, tj. członkowie stowarzyszenia przedstawili zarówno samą organizację, historię powstania jak i plany na przyszłość. Prezentacja swoją treścią obejmowała także cześć merytoryczną, która dotyczyła takich zagadnień jak :  - czym jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza?  - czy obywatel może i powinien kształtować prawo ?  - obywatel świadomy swoich praw  - obywatel jako suweren  - sposoby prowadzenia dyskusji publicznej      Po merytorycznych wystąpieniach prezes Jakub Tyliszczak zaprosił zebranych gości do zadawania pytań oraz dyskusji.  Nie zabrakło pytań o dalsze plany stowarzyszenia, jak i o część merytoryczną, szczególnie praktycznych możliwości na oddziaływanie w sferę związana z lokalnymi oraz krajowymi politykami w legislację prawa. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się propozycja utworzenia platformy internetowej przez stowarzyszenie, dzięki której obywatel będzie miał możliwość realnego wpływu na zaproponowany projekt ustawy. Oczywiście oprócz pochwał nie zabrakło głosów krytycznych, mówiących o konieczności dostosowania możliwości do osób starszych, wykluczonych i nie korzystających z nowoczesnych zdobyczy doby internetu. Jednakże zarówno członkowie stowarzyszenia jak i goście imprezy zgodnie stwierdzili iż jest to obecnie najlepsze medium dotarcia do jak najszerszej liczby odbiorców i należałoby położyć także większy nacisk na edukacje społeczeństwa poprzez inicjatywy  stowarzyszenia.  Zakończenie spotkania przypadło Panu Burmistrzowi miasta Sulechów, który bezpośrednio przyczynił się do  zorganizowania spotkania i dzięki któremu stowarzyszenie mogło gościć w murach SDK.  Podziękował młodym obywatelom za tak szeroką inicjatywę, wyraził nadzieje na dalszą współpracę pomiędzy miastem a stowarzyszeniem oraz zaprezentował swój punkt widzenia odnoszący się do czasów juz minionych i dzisiejszych związanych z partycypacją obywatelską.